Privacyverklaring draad_03

Privacy Verklaring volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Laatst aangepast: 24 mei 2018

Wie zijn wij?

Atelier Salgarollo BVBA
Kleinhandel voor Patchwork-, Quilt- en wolgerelateerde zaken.
Mailen: info@salgarollo.be
Bellen: +32 14 26 43 93
Langskomen of schrijven:
Koning Leopoldlaan 16, 2260 Westerlo , België

Inleiding

Atelier Salgarollo BVBA hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.salgarollo.be en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verzamelen gegevens over u wanneer u een aankoop doet in onze webshop of wanneer u inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Wij bieden de mogelijkheid om (onder andere) online wol, stoffen, boeken, patronen en quilt-gerelateerde producten te bestellen en op een door u opgegeven adres te laten bezorgen. Daarvoor worden uw adresgegevens opgeslagen. U kan op elk moment, zodra de bestelling is voltooid en geleverd, vragen om uw gegevens te verwijderen. Hieraan wordt meteen gevolg gegeven, tenzij dit vanwege wettelijke of boekhoudkundige redenen onmogelijk is.

U bent geabonneerd op de nieuwsbrief van Atelier Salgarollo en daarom hebben wij uw e-mailadres in ons bestand staan. Uw e-mail gebruiken we om ervoor te zorgen dat u nieuws van ons ontvangt, aanbiedingen of acties. Doet u nu niets, dan verandert er ook niets. Uitschrijven voor nieuwsbrieven kan altijd, via een e-mail naar info@salgarollo.be. Uw gegevens worden dan meteen verwijderd uit ons mailingbestand.

Voorop staat dat u ervan uit mag gaan dat wij uw gegevens nooit zomaar aan derden geven en dat we er alles aan doen om deze te beschermen.

Wij helpen u graag met vragen over privacy. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@salgarollo.be of +32 14 26 43 93.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor onze online dienstverlening kunnen wij deze gegevens op de volgende manieren verzamelen:

  • Gegevens die door u worden verstrekt
    Wij verzamelen bestelgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Wij verzamelen ook uw naam en e-mailadres als u die invult op de website door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als u contact opneemt met ons kantoor (online, per e-mail of telefoon) verzamelen we ook gegevens over u.
  • Gegevens die wij automatisch verzamelen
    Wij verzamelen ook gegevens op basis van uw gebruik van onze diensten en op basis van uw bezoek aan onze website.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. 

Bestelling

Voor uw bestelling gebruiken we uw gegevens om de bestelling te verwerken en te bezorgen op het door u gekozen adres. Dit doen we in samenwerking met online vervoerders. Daarnaast houden we u op de hoogte van de voortgang van de bestelling. Wij geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren.
Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals DPD of een koerier om uw bestelling te kunnen afleveren; online betaaldienstverleners zoals Paypal om betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; en het verlenen van Klantenservice.

Klantenservice

Om u te kunnen helpen kunt u met ons bellen of mailen. Wij gebruiken uw gegevens en maken en bewaren aantekeningen om u snel te kunnen helpen. Handig als u onze hulp nog een keer nodig hebt.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. We hebben algemene nieuwsbrieven. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van ons, stuur dan een e-mail dat u van de mailinglijst geschrapt wil worden.

Verbetering website(s) en service

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren.

Fraude

Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie.

Rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@salgarollo.be of +32 14 26 43 93

Inzage

Natuurlijk kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Correctie

Denkt u dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Verwijderen

U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor bijvoorbeeld administratie die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking

Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

Overdraagbaarheid

U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens over te dragen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen

Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

  • het uitvoeren van een wettelijke plicht;
  • het uitvoeren van een overeenkomst;
  • het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van RSD: het verwerken en verzenden van uw order(s).

Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Derde ontvangers

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven uw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw order of de bezorgdienst die uw order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Verwerkersovereenkomst

Wij verwerken persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Wij en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten.